PRODUCT CENTER
产品中心
+
  • 李斯特菌显色培养基(LAP).jpg
  • 李斯特菌显色培养基(LAP)3包.jpg
  • 李斯特菌显色培养基(LAP)反面.JPG
  • 李斯特菌显色培养基(LAP)侧面.JPG
  • 即用型培养基合照.JPG

李斯特菌显色培养基(LAP) 平板 即用型平皿 PYJC007


编号: PYJC007

规格: Φ90mm,10皿/包。

用途: 用于分离和初步鉴别单增李斯特氏菌和其它李斯特菌。

图片名称

销售直线:

在线询价

产品描述