QUALITY INSPECTION REPORT
质检报告

这里是占位文字

请输入以下信息以查询质检报告

查询

本站质检报告只针对本公司相关产品,版权属于本公司所有,未经许可不得转载,非法修改、篡改本站质检报告等行为所造成的损失,本公司概不负责,并保留追究非法使用者法律责任的权利。

%{tishi_zhanwei}%

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板(MYP)

产品编号: PYJC055B

产品批号: P20230303

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 李氏增菌肉汤基础

产品编号: PYGG073

产品批号: 20230320

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: GVPC琼脂基础

产品编号: PYGG230

产品批号: 20230321

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 脑心浸出液肉汤(BHI)

产品编号: PYGG090

产品批号: P20230301

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 孟加拉红培养基

产品编号: PYGG002A

产品批号: 20230323

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 孟加拉红培养基

产品编号: PYGG002A

产品批号: 20230315

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板(MYP)

产品编号: PYJC055B

产品批号: P20230302

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: XLD培养基

产品编号: PYJC019B

产品批号: P20230301

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 无菌检验用洗脱液

产品编号: PYSJ005S

产品批号: P20230301

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 鲍曼不动杆菌增菌液

产品编号: PYJC107L

产品批号: P20230301

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 液体硫乙醇酸盐培养基(FTFTG)

产品编号: PYJC232-1

产品批号: P20230301

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: SCDLP液体培养基

产品编号: PYJC044L

产品批号: P20230302

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 乳糖-明胶培养基

产品编号: PYJC197-1

产品批号: P20230301

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 麦康凯琼脂培养基(药典)

产品编号: PYGG027-2

产品批号: 20230320

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: PCFA平板

产品编号: PYJC332

产品批号: P20230301

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 胰蛋白胨大豆琼脂培养基

产品编号: PYJC043Y-5

产品批号: P20230301

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: Preston肉汤

产品编号: PYJC257-1

产品批号: P20230301

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 胰酪大豆胨液体培养基(TSB)

产品编号: PYJC109S-3

产品批号: P20230301

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 0.1%吐温80TPS

产品编号: PYJC129T-5

产品批号: P20230301

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 无菌蒸馏水

产品编号: PYJC234-4

产品批号: P20230301

质检报告: