QUALITY INSPECTION REPORT
质检报告

这里是占位文字

请输入以下信息以查询质检报告

查询

本站质检报告只针对本公司相关产品,版权属于本公司所有,未经许可不得转载,非法修改、篡改本站质检报告等行为所造成的损失,本公司概不负责,并保留追究非法使用者法律责任的权利。

%{tishi_zhanwei}%

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 亚硫酸铋琼脂平板(BS)

产品编号: PYJC071B

产品批号: P20230902

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: XLD培养基

产品编号: PYJC019B

产品批号: P20230903

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 中和剂3号

产品编号: PYJC129G-3

产品批号: P20230901

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: SCDLP液体培养基

产品编号: PYJC044M-1

产品批号: P20230902

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 蛋白胨山梨醇胆盐肉汤(PSB)

产品编号: PYJC128C-1

产品批号: P20230901

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 三糖铁琼脂(TSI)斜面

产品编号: PYJC046S

产品批号: P20230903

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 磷酸盐缓冲液(PBS)

产品编号: PYJC059S-1

产品批号: P20230902

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 赖氨酸脱羧酶培养基

产品编号: PYJC171-1

产品批号: P20230902

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 营养肉汤(NB)

产品编号: PYJC111S

产品批号: P20230902

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 沙门氏菌诱导琼脂

产品编号: PYJC403

产品批号: P20230901

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 营养琼脂

产品编号: PYJC015B-1

产品批号: P20230901

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E(PNCC)增菌液

产品编号: PYJC314

产品批号: P20230902

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 三糖铁琼脂(TSI)斜面

产品编号: PYJC046S

产品批号: P20230902

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 双料Preston肉汤

产品编号: PYJC327

产品批号: P20230901

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 血琼脂平板

产品编号: PYJC021

产品批号: P20230901

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 甘露醇氯化钠琼脂培养基

产品编号: PYJC092

产品批号: P20230901

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 改良纤维二糖-多粘菌素B-多粘菌素E(mCPC)琼脂

产品编号: PYJC192

产品批号: P20230901

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 营养肉汤(NB)

产品编号: PYJC111S

产品批号: P20230901

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 碱性蛋白胨水(AP)

产品编号: PYJC101-2

产品批号: P20230901

质检报告:

产品名称

产品编号

产品批号

质检报告

产品名称: 缓冲蛋白胨水(BPW)

产品编号: PYJC399

产品批号: P20230903

质检报告: